Opinie o Nas

W naszej firmie priorytetem jest dbanie o jakość naszych usług. Twoje zadowolenie jest dla nas niezwykle istotne. Nie musisz nam wierzyć na słowo – pozwól, że pokażemy Ci, co mówią setki zadowolonych klientów na serwisie Allegro.pl! 🛍🔍🗣

Sprawdź opinie >>

🌟 Opinie klientów na platformie Google stanowią bezcenne źródło informacji o naszej firmie. 📊

Grupa Centrum Światła
oświetlenie24h.pl

4,8
Polityka prywatności i Cookies

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Centrum Światła Handel i Projektowanie Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, NIP: 9492243189, REGON: 386180810, wpianą do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000935831. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator danych

 1. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, lub złożyłeś zamówienie jako "Gość" bez zakładania konta to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy, nazwę firmy lub adres do pracy oraz nr identyfikacji podatkowej NIP.
 2. Jesteśmy także administratorem danych swoich klientów zapisanych do newslettera.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 4. Aby móc umożliwić Ci ocenienie zadowolenia z przprowadzonej transakcji jak i naszego sklepu, po złożeniu zamówienia, przekażemy Twój adres e-mail oraz numer Twojego zamówienia Ceneo.pl, które po 10 dniach prześle na wskazany przy zamówieniu adres e-mail prośbę o wypełnienie krótkiej ankiety zadowolenia z przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne.
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
   2. w zakresie i celu ocenienia zadowolenia z przeprowadzonej transakcji w serwisie Ceneo.pl
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowej realizacji treści zawartej umowy oraz powyższych celów.
 6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do ralizacji umowy.
 12. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, a w zamówieniach Twoje dane po okresie 1 roku ulegają anonimizacji (są zapominane) dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pliki Cookies

 1. Witryna www.oswietlenie24h.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Centrum Światła Handel i Projektowanie Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Szczegółowe informacje na temat marketingu behawioralnego dostępne są na stronie: http://www.youronlinechoices.eu/
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.youronlinechoices.eu
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Google Analytics

Na stronie www.oswietlenie24h.pl korzystamy z usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Usługa ta gromadzi i ocenia dane dotyczące zachowania użytkowników witryny. Dane te służą do optymalizacji strony internetowej, analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Dodatek Google Analytics jest obsługiwany przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z Google Analytics używamy dodatku "_gat._anonymizeIp". Jeśli uzyskasz dostęp do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, spowoduje to skrócenie czasu korzystania z Google i anonimizację adresu IP połączenia internetowego.

Plik cookie przechowują dane, takie jak adres IP połączenia internetowego, czas połączenia, miejsce, z którego nawiązano połączenie, oraz częstotliwość połączeń. Nasza strona internetowa przesyła te dane osobowe do Google w Stanach Zjednoczonych przy każdym połączeniu. Tam Google przechowuje je. Google może udostępniać te dane stronom trzecim.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki brak jest decyzji Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z Art. 45 RB. Jednak Google LLC zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dla odpowiedniej ochrony danych zgodnie z Art. 46 GDPR. Więcej informacji można znaleźć pod:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek zgodnie z opisem w poprzednim punkcie (5. Pliki cookie), a tym samym na stałe je wyłączyć. Możesz także usunąć już wcześniej zapisane pliki cookie. Wszystkie te możliwości dotyczą również plików cookie zapisanych i używanych przez Google.

Możesz również nie wyrazić zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Google informacji o Tobie. Do tego potrzebny jest dodatek do przeglądarki pod linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pobierz i zainstaluj. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Jeśli przeglądarka zostanie usunięta i ponownie zainstalowana w późniejszym terminie, konieczne będzie ponowne zainstalowanie dodatku w celu uzyskania pożądanego efektu.

Ewentualnie lub podczas korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych możesz uniemożliwić zbieranie informacji, klikając poniższy link. Zostaje ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Google Analytics deaktywacja

Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych o umowach i w pełni wykorzystujemy rygorystyczne wymagania polskich organów ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane zgodnie z RODO, co stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych w tym kontekście. Mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników naszej strony internetowej w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Remarketing

Korzystamy z usługi remarketingu Google. Google Remarketing to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”). Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować Ci reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google. W tym celu analizowane jest Twoje zachowanie podczas surfowania na naszej stronie internetowej, np. jakie oferty przeglądałeś. Dzięki temu możemy wyświetlać tak zwane „reklamy Google” i zindywidualizowane reklamy na innych stronach internetowych po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, gdy odwiedzasz usługi Google lub witryny w sieci reklamowej Google. Twoje wizyty są rejestrowane za pomocą pliku cookie. Plik cookie służy do jednoznacznej identyfikacji Twojej przeglądarki internetowej, a nie do identyfikowania Cię osobiście. Możliwe jest, że Google wykorzystuje dane zebrane za pośrednictwem naszego serwisu o zachowaniu użytkowniku do własnych celów lub do celów innych klientów Google (np. do wyświetlania zindywidualizowanych reklam stron trzecich). Takie dalsze przetwarzanie danych, a także przetwarzanie danych po ich przesłaniu przez nas do Google jest wykonywane przez Google jako wyłącznego inspektora ochrony danych. W tym kontekście Google, jako jedyny administrator ochrony danych, może przechowywać dane o Tobie w USA. W odniesieniu do USA Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jest to kraj o nieodpowiednim poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie instytucje/organy w celach kontrolnych i monitorujących bez wystarczających środków prawnych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Więcej informacji na temat remarketingu Google i oświadczenia o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Tutaj możesz również dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do usunięcia) w odniesieniu do danych, które Google przetwarza jako osoba odpowiedzialna za ochronę danych.

Możesz wyłączyć reklamy behawioralne Google i innych firm klikając tutaj

Mapy Google

Korzystamy z usługi Google Maps w naszej witrynie internetowej, aby wyświetlić naszą lokalizację i ułatwić łatwe i wygodne planowanie podróży. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu RODO, który stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w tym kontekście.

Komponent Mapy Google jest obsługiwane przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google umieszcza plik cookie w przeglądarce użytkownika. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, ten plik cookie powoduje, że przeglądarka przekazuje dane użytkowania do Google. Google wykorzystuje je do celów statystycznych i do analizy zachowań użytkowników. Cookies przechowuje dane, takie jak adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez Ciebie, czas rozmowy, w miejscu, które powstały z połączenia i częstotliwość połączeń. Korzystanie z Google Maps wymaga przesłania adresu IP użytkownika do Google. Bez adresu IP Google nie będzie mógł wysyłać treści do przeglądarki.

Dlatego nasza strona internetowa przekazuje wyżej wymienione dane do Google w Stanach Zjednoczonych za każdym razem. Tam Google przechowuje je. Google może udostępniać te dane osobowe stronom trzecim.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki brak jest decyzji Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z Art. 45 RB. Jednak Google LLC zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dla odpowiedniej ochrony danych zgodnie z Art. 46 GDPR. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek zgodnie z opisem w poprzednim punkcie (5. Pliki cookie), a tym samym na stałe je wyłączyć. Możesz także usunąć już wcześniej zapisane pliki cookie. Wszystkie te możliwości dotyczą również plików cookie zapisanych i używanych przez Google.

Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronach:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/en.html.

You Tube

Na naszej stronie pokazujemy filmy z portalu internetowego YouTube. YouTube to usługa, która pozwala publikować filmy za darmo. Inni użytkownicy mogą także oglądać, komentować i oceniać takie filmy za darmo.

Serwis YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną od Google LLC., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Podczas uzyskiwania dostępu do podstrony tej witryny, na której można obejrzeć film z YouTube, komponent YouTube spowoduje, że przeglądarka internetowa pobierze odpowiedni film z serwisu YouTube. Proces ten daje YouTube'owi i Google'owi wiedzę na temat podstrony oglądanej przez nas strony. Jeśli masz konto użytkownika YouTube i jesteś zalogowany do niego podczas przeglądania podstrony zawierającej wideo z YouTube, YouTube i Google zbierają te informacje i kojarzą je z Twoim kontem użytkownika. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy oglądasz film, czy nie. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zapobiec temu, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/.

Korzystamy z YouTube, aby zawartość naszej strony była jak najbardziej dostępna i atrakcyjna dla odwiedzających. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu RODO, który stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w tym kontekście.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki brak jest decyzji Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z Art. 45 RB. Jednak Google LLC zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dla odpowiedniej ochrony danych zgodnie z Art. 46 GDPR. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Formularze kontaktowe

Jeśli użyjesz jakiegokolwiek formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych przeznaczonego do skontaktowania się z nami, zadania pytania lub zarejestrowania reklamacji, zapiszemy Twoje dane z formularza, abyśmy mogli przetworzyć Twoją prośbę i odpowiedzieć na nią. Korzystając z formularzy kontaktowych wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w nich zawartych. Użytkownik może odwołać tę zgodę nieformalnie w dowolnym momencie (na przykład za pośrednictwem poczty e-mail). Nie udostępnimy tych informacji stronom trzecim bez Twojej zgody.

Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy biuletyn. Jeśli chcesz go otrzymywać, potrzebujemy adresu e-mail. Musisz wprowadzić te dane za pomocą odpowiedniego formularza. Jeśli to zrobisz i zamówisz biuletyn, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu wysyłania biuletynu i nie przekazujemy go stronom trzecim.

Przy rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu używanego przez Ciebie w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, zgodnie z ustawieniem dostawcy usług internetowych (ISP). Potrzebujemy tych danych, aby móc później wyjaśnić ewentualne przypadki nadużyć. Służy to naszemu celowi i leży w naszym uzasadnionym interesie. Przetwarzanie tych danych odbywa się zatem zgodnie z RODO.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przez Ciebie wprowadzonych jest zgoda, którą udzieliłeś zapisując się do Newslettera. Możesz odwołać ją nieformalnie w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku, który jest dostępny w każdym wysłanym przez nas biuletynie. Dane przetworzone do odwołania są uznawane za zgodne z prawem nawet po takim cofnięciu.

Zapisujemy dane zdeponowane u nas przy zamawianiu newslettera, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu usuniemy go.

Sieci społecznościowe (wtyczki)

Nasza Strona internetowa używa wtyczek społecznościowych, które pozwalają na interakcję za pośrednictwem konta na Facebooku, Instagramie, Twitterze i innych sieciach społecznościowych. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki i jest zintegrowana z witryną. Dzięki zintegrowaniu wtyczki serwis społecznościowy otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka ma dostęp do witryny, na ktorej się znajdujesz, nawet jeśli nie masz konta w danej sieci społecznościowej lub nie jesteś obecnie zalogowany. Nie mamy kontroli nad zakresem i wykorzystaniem informacji zbieranych przez sieć społecznościową za pomocą wtyczek.

Jeśli korzystasz z wtyczki społecznościowej, np. poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to", pozostawiasz swój komentarz lub udostępniasz jakąś treść przez wtyczkę, powoduje to przesłanie informacji bezpośrednio do serwera sieci społecznościowej i zapisanie go w tym miejscu. W zależności od ustawień, informacje będą również publikowane na stronie sieci społecznościowej i wyświetlane tam Twoim kontaktom lub znajomym. Sieć społecznościowa może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych lub dostosowywania wyświetlani Ci stron.

Aby dowiedzieć się, jakie informacje zbierają sieci społecznościowe podczas interakcji z ich wtyczkami, zapoznaj się z polityką prywatności dotyczącą sieci społecznościowych, z której korzystasz za pośrednictwem naszej wtyczki. Możesz zmienić swoje ustawienia na stronie sieci społecznościowej, aby zapobiec gromadzeniu twoich informacji.

Live Chat

Ponieważ korzystamy z usług firmy LiveChat, Inc. (LiveChat, Inc. Boston, Massachusetts, adres: 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA), możesz być zainteresowany zapoznaniem się z ich polityką prywatności, którą można znaleźć pod dostępne są następujące linki:

Polityka prywatności LiveChat:https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/
Polityka prywatności HelpDesk: https://www.helpdesk.com/legal/privacy-policy/
Polityka prywatności ChatBota: https://www.chatbot.com/privacy-policy/">https://www.chatbot.com/privacy-policy/

Podczas rozmowy na czacie przetwarzane będą dane (osobowe), które podasz podczas konsultacji. Podstawą prawną porad na czacie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oferujemy tę usługę, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę o funkcje pomocy i serwisu. Jest to również uzasadniony interes w korzystaniu z porad na czacie.